Thu La
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thu La

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Action, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 22-02,2018 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 818

Tóm tắt:

Đang cập nhật...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 32

22/02/2018

Chapter 31

08/02/2018

Chapter 30

30/09/2017

Chapter 29

23/09/2017

Chapter 28

09/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

18/01/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

30/07/2017

Chapter 28

09/08/2017

Chapter 29

23/09/2017

Chapter 30

30/09/2017

Chapter 31

08/02/2018

Chapter 32

22/02/2018
Top