Thứ Sáu: Những Câu Chuyện Cấm
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thứ Sáu: Những Câu Chuyện Cấm

Thể Loại Truyện : Horror, Manhwa

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (43 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 1,008

Tóm tắt:

câu truyện về thằng main xấu xí có bộ nick khủng và khả năng đặc biệt

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 50

28/07/2017

Chapter 49

28/07/2017

Chapter 48

28/07/2017

Chapter 47

28/07/2017

Chapter 46

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 39

28/07/2017

Chapter 40

28/07/2017

Chapter 41

28/07/2017

Chapter 42

28/07/2017

Chapter 43

28/07/2017

Chapter 44

28/07/2017

Chapter 45

28/07/2017

Chapter 46

28/07/2017

Chapter 47

28/07/2017
Top