Thư Viện Vampire
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thư Viện Vampire

Thể Loại Truyện : Shoujo, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 04-05,2018 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 518

Tóm tắt:

Một sinh viên đại học lạc bước đi vào thư viện của vampire làm thêm...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

04/05/2018

Chapter 11

04/03/2018

Chapter 10

04/08/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

04/08/2017

Chapter 11

04/03/2018

Chapter 12

04/05/2018
Top