Thừa Thụ Sư
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thừa Thụ Sư

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 22-09,2017 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 400

Tóm tắt:

Đọc đi...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

22/09/2017

Chapter 11

11/09/2017

Chapter 10

28/08/2017

Chapter 9

21/08/2017

Chapter 8

20/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

29/07/2017

Chapter 8

20/08/2017

Chapter 9

21/08/2017

Chapter 10

28/08/2017

Chapter 11

11/09/2017

Chapter 12

22/09/2017
Top