Thuấn Linh
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thuấn Linh

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 27-10,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (33 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 958

Tóm tắt:

Nội dung : Chỉ lo bận rộn chuyện gia đình, không có thời gian chăm sóc cho 2 đứa con, gây nên chuyện thương tiếc suốt cuộc đời người anh sau này... Nếu có thể một lần quay về quá khứ, người em sẽ làm gì ? Xem thêm...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

12/09/2015

Chapter 2

12/09/2015

Chapter 3

29/09/2015

Chapter 4

30/09/2015

Chapter 5

02/10/2015

Chapter 6

03/10/2015

Chapter 7

22/10/2015

Chapter 8

27/10/2015

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016
Top