Tiên Dược Kì Đàm
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tiên Dược Kì Đàm

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Supernatural, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 166

Tóm tắt:

Một loại dược liệu có thể biến thành mọi thần tiên?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016
Top