Ties of Compassion
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ties of Compassion

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 10-06,2014

Ngày cập nhật: 15-01,2017 (48 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 762

Tóm tắt:

Ryun là một học sinh ù lì không có chí hướng. Min là bạn thuở nhỏ của cô, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu về sự nổi tiếng của mình.
Đây là câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của họ, những người họ gặp và cách họ lớn lên.
Update: 2 chap/ngày

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 52

15/01/2017

Chapter 51

15/01/2017

Chapter 50

15/01/2017

Chapter 49

15/01/2017

Chapter 48

15/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/06/2014

Chapter 2

10/06/2014

Chapter 3

10/06/2014

Chapter 4

10/06/2014

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

07/01/2017

Chapter 24

07/01/2017

Chapter 25

07/01/2017

Chapter 26

07/01/2017

Chapter 27

07/01/2017

Chapter 28

07/01/2017

Chapter 29

07/01/2017

Chapter 30

07/01/2017

Chapter 31

07/01/2017

Chapter 32

07/01/2017

Chapter 33

07/01/2017

Chapter 34

07/01/2017

Chapter 35

07/01/2017

Chapter 36

07/01/2017

Chapter 37

07/01/2017

Chapter 38

07/01/2017

Chapter 39

07/01/2017

Chapter 40

07/01/2017

Chapter 41

15/01/2017

Chapter 42

15/01/2017

Chapter 43

15/01/2017

Chapter 44

15/01/2017
Top