TIỂU QUỶ [HORROR]
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

TIỂU QUỶ [HORROR]

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Manhua, Other, Action

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (29 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 726

Tóm tắt:

Một ông vừa nghèo vừa xấu nhưng vì có nuôi 1 con ma nhỏ nên lấy được cô gái đẹp nhất làng... Dù ông có bạo hành cô ấy cỡ nào, thì cô ấy cũng không nỡ rời xa... Đứa con gái được ông đạo sĩ khai thông linh nhãn từ đó có thể thấy được con ma... :3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 25

18/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

07/01/2017

Chapter 24

15/01/2017

Chapter 25

18/01/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017
Top