Tiểu Tâm Can Tuyệt Sủng Của Lạc Tiên Sinh
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tiểu Tâm Can Tuyệt Sủng Của Lạc Tiên Sinh

Thể Loại Truyện : Harem, Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 22-11,2017

Ngày cập nhật: 11-12,2018 (47 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 540

Tóm tắt:

đọc rồi biết

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 47

11/12/2018

Chapter 46

06/12/2018

Chapter 45

05/12/2018

Chapter 44

02/12/2018

Chapter 43

25/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/11/2017

Chapter 2

25/11/2017

Chapter 3

11/12/2017

Chapter 4

15/12/2017

Chapter 5

17/12/2017

Chapter 6

21/12/2017

Chapter 7

01/01/2018

Chapter 8

02/01/2018

Chapter 9

06/01/2018

Chapter 10

15/03/2018

Chapter 11

17/03/2018

Chapter 12

03/04/2018

Chapter 13

04/04/2018

Chapter 14

14/05/2018

Chapter 15

19/05/2018

Chapter 16

23/05/2018

Chapter 17

25/05/2018

Chapter 18

28/05/2018

Chapter 19

01/06/2018

Chapter 20

09/06/2018

Chapter 21

09/07/2018

Chapter 22

10/07/2018

Chapter 23

12/07/2018

Chapter 24

13/07/2018

Chapter 25

16/07/2018

Chapter 26

23/07/2018

Chapter 27

30/07/2018

Chapter 28

01/08/2018

Chapter 29

05/08/2018

Chapter 30

20/08/2018

Chapter 31

21/08/2018

Chapter 32

22/08/2018

Chapter 33

23/08/2018

Chapter 34

03/09/2018

Chapter 35

07/09/2018

Chapter 36

13/09/2018

Chapter 37

21/09/2018

Chapter 38

03/10/2018

Chapter 39

09/10/2018

Chapter 40

14/10/2018
Top