[Tiger & Bunny dj] – Good Night [Eng]
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

[Tiger & Bunny dj] – Good Night [Eng]

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 28-05,2014

Ngày cập nhật: 28-05,2014 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 7

Số lần đọc: 96

Tóm tắt:

1 DJ rất đáng yêu về Thỏ và Hổ
Pairing: Barnaby x Kotetsu 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

28/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

28/05/2014
Top