Tiger & Bunny Dj - Kitty Overrun
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tiger & Bunny Dj - Kitty Overrun

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 06-09,2014

Ngày cập nhật: 06-09,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 190

Tóm tắt:

Khi hổ hóa mèo, thỏ ta sẽ làm sao đây? :3     Pairing: Barnaby x Kotetsu 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

06/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

06/09/2014
Top