Tình Bạn Đích Thực
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tình Bạn Đích Thực

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Comic

Ngày tạo: 09-12,2013

Ngày cập nhật: 09-12,2013 (12 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 699

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

09/12/2013

Chapter 11

28/11/2013

Chapter 10

28/11/2013

Chapter 9

28/11/2013

Chapter 8

28/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/11/2013

Chapter 2

28/11/2013

Chapter 3

28/11/2013

Chapter 4

28/11/2013

Chapter 5

28/11/2013

Chapter 6

28/11/2013

Chapter 7

28/11/2013

Chapter 8

28/11/2013

Chapter 9

28/11/2013

Chapter 10

28/11/2013

Chapter 11

28/11/2013

Chapter 12

09/12/2013
Top