Tình bạn trong sáng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tình bạn trong sáng

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 25-05,2013

Ngày cập nhật: 25-05,2013 (8 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 485

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

25/05/2013

Chapter 7

20/05/2013

Chapter 6

13/05/2013

Chapter 5

05/05/2013

Chapter 4

28/04/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/04/2013

Chapter 2

14/04/2013

Chapter 3

22/04/2013

Chapter 4

28/04/2013

Chapter 5

05/05/2013

Chapter 6

13/05/2013

Chapter 7

20/05/2013

Chapter 8

25/05/2013
Top