Tinh Hải Mê Long
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tinh Hải Mê Long

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 16-11,2018 (68 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,134

Tóm tắt:

Khi còn là đời thứ 2 của hắc bang, phóng túng ngang ngạnh, lấy tiền bạc để nuôi thú cưng, khi trong trứng đã là một tiểu công thần, nhân lúc thiếu gia lơ đãng đã nở ra nuôi mộng trở thành đế vương hống hách.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 69

16/11/2018

Chapter 68

07/11/2018

Chapter 67

05/11/2018

Chapter 66

03/11/2018

Chapter 65

23/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

02/08/2017

Chapter 19

16/08/2017

Chapter 20

18/08/2017

Chapter 21

17/09/2017

Chapter 22

19/09/2017

Chapter 23

21/09/2017

Chapter 24

22/09/2017

Chapter 25

23/09/2017

Chapter 26

14/10/2017

Chapter 27

16/10/2017

Chapter 28

17/10/2017

Chapter 29

23/10/2017

Chapter 30

25/10/2017

Chapter 31

03/11/2017

Chapter 32

05/11/2017

Chapter 33

13/11/2017

Chapter 34

17/11/2017

Chapter 35

19/11/2017

Chapter 36

21/11/2017

Chapter 37

25/11/2017

Chapter 38

28/11/2017

Chapter 39

01/12/2017

Chapter 40

02/12/2017
Top