Tinh Hải Tiêu Sư
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tinh Hải Tiêu Sư

Thể Loại Truyện : Manhua, Action, Comedy

Ngày tạo: 23-01,2015

Ngày cập nhật: 23-01,2015 (29 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 728

Tóm tắt:

TINH HÀ THẾ KỈ KHOẢNG 3000 , CÙNG VỚI SỰ THIẾU THỐN CỦA NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN THỔ ĐỊA , NHÂN LOẠI TIẾN VÀO THỜI ĐẠI ĐẠI KHAI PHÁT LẦN THỨ HAI . TIỂU HÀNH TINH NHÂN TẠO TRỞ THÀNH KHU VỰC SINH SỐNG CHỦ YẾU CỦA NHÂN LOÀI . CÁC TIỂU HÀNH TINH LIÊN TIẾP TƯƠNG HỘ , Ở TRONG TINH HÀ HÌNH THÀNH MỘT MẠNG LẠC TO LỚN VÀ NƠI Ở CỦA TINH ĐOÀN QUẦN VÀ SỰ BẮT ĐẦU CỦA ĐẠI KHAI PHÁT THỜI ĐẠI , ĐÃ LÀM CHO MỘT THẾ GIỚI ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG BUỒN CHÁN , VÀ SUY VONG BỖNG TRỞ LÊN ĐẦY HI VỌNG KHÔNG TẶC ĐOÀN , NGƯU TỬ VŨ TRỤ , THỢ SĂN KHÔNG GIAN , NGÂN HÀ XA THỦ , TINH CẦU HỘI KẾ , THỢ RÈN THỔ ĐỊA ….VÀ CÁC LOẠI CHỨC NGHIỆP MỚI GIỐNG NHƯ NHỮNG NGÔI SAO LIÊN TỤC XUẤT HIỆN…. VÀ TRONG CÁC SỐ ĐÓ , “ TINH HẢI TIÊU SƯ” TRỞ THÀNH MỘT NGÔI SAO SÁNG CHÓI NHẤT.

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

14/02/2014

Chapter 1

14/02/2014

Chapter 2

14/02/2014

Chapter 3

14/02/2014

Chapter 4

17/02/2014

Chapter 5

17/02/2014

Chapter 6

03/03/2014

Chapter 7

03/03/2014

Chapter 8

03/03/2014

Chapter 9

04/03/2014

Chapter 10

06/03/2014

Chapter 11

06/03/2014

Chapter 12

20/03/2014

Chapter 13

23/03/2014

Chapter 14

23/03/2014

Chapter 15

23/10/2014

Chapter 16

30/10/2014

Chapter 17

04/11/2014

Chapter 18

04/11/2014

Chapter 19

05/11/2014

Chapter 20

10/11/2014

Chapter 21

24/11/2014

Chapter 22

02/12/2014

Chapter 23

03/12/2014

Chapter 24

12/12/2014

Chapter 25

Chapter 26

Chapter 27

Chapter 28

23/01/2015
Top