Tinh Kỷ Nguyên
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tinh Kỷ Nguyên

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Martial Arts, Mecha, Action

Ngày tạo: 18-03,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,077

Tóm tắt:

Update sau ... để ad đọc đã

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

08/01/2017

Chapter 12

08/01/2017

Chapter 11

18/03/2015

Chapter 10

30/01/2015

Chapter 9

29/11/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/10/2014

Chapter 2

05/10/2014

Chapter 3

06/10/2014

Chapter 4

07/10/2014

Chapter 5

08/10/2014

Chapter 6

09/10/2014

Chapter 7

10/10/2014

Chapter 8

16/10/2014

Chapter 9

29/11/2014

Chapter 10

30/01/2015

Chapter 11

18/03/2015

Chapter 12

08/01/2017

Chapter 13

08/01/2017
Top