Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Romance, Shoujo, Smut, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 17-11,2018 (70 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 852

Tóm tắt:

Hay lém ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 70

17/11/2018

Chapter 69

09/11/2018

Chapter 68

03/11/2018

Chapter 67

23/10/2018

Chapter 66

16/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

15/08/2017

Chapter 11

07/09/2017

Chapter 12

07/09/2017

Chapter 13

09/09/2017

Chapter 14

11/09/2017

Chapter 15

12/09/2017

Chapter 16

13/09/2017

Chapter 17

15/09/2017

Chapter 18

16/09/2017

Chapter 19

17/09/2017

Chapter 20

17/09/2017

Chapter 21

17/09/2017

Chapter 22

10/10/2017

Chapter 23

13/10/2017

Chapter 24

16/10/2017

Chapter 25

17/10/2017

Chapter 26

28/10/2017

Chapter 27

12/11/2017

Chapter 28

13/11/2017

Chapter 29

16/11/2017

Chapter 30

17/11/2017

Chapter 31

29/11/2017

Chapter 32

12/12/2017

Chapter 33

25/12/2017

Chapter 34

07/01/2018

Chapter 35

19/01/2018

Chapter 36

24/01/2018

Chapter 37

27/01/2018

Chapter 38

29/01/2018

Chapter 39

21/02/2018

Chapter 40

25/02/2018
Top