Tình Yêu Thời Loạn - Proclaiming and Loving
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tình Yêu Thời Loạn - Proclaiming and Loving

Thể Loại Truyện : Drama, Historical, Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 03-05,2015

Ngày cập nhật: 03-05,2015 (41 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 825

Tóm tắt:

Bản tình ca lãng mạn của tình yêu giữa thời loạn lạc !!!
Một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau trong thời gian cổ xưa của Trung Quốc. Tình yêu nở hoa giữa họ .
Nhưng họ đã phải cùng nhau đấu tranh cho tình yêu...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5.8

03/05/2015

Chapter 5.7

03/05/2015

Chapter 5.6

03/05/2015

Chapter 5.5

03/05/2015

Chapter 5.4

03/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

03/05/2015

Chapter 1.2

03/05/2015

Chapter 1.3

03/05/2015

Chapter 1.4

03/05/2015

Chapter 1.5

03/05/2015

Chapter 1.6

03/05/2015

Chapter 1.7

03/05/2015

Chapter 1.8

03/05/2015

Chapter 2.1

03/05/2015

Chapter 2.2

03/05/2015

Chapter 2.3

03/05/2015

Chapter 2.4

03/05/2015

Chapter 2.5

03/05/2015

Chapter 2.6

03/05/2015

Chapter 2.7

03/05/2015

Chapter 2.8

03/05/2015

Chapter 3.1

03/05/2015

Chapter 3.2

03/05/2015

Chapter 3.3

03/05/2015

Chapter 3.4

03/05/2015

Chapter 3.5

03/05/2015

Chapter 3.6

03/05/2015

Chapter 3.7

03/05/2015

Chapter 3.8

03/05/2015

Chapter 3.9

03/05/2015

Chapter 4.1

03/05/2015

Chapter 4.2

03/05/2015

Chapter 4.3

03/05/2015

Chapter 4.4

03/05/2015

Chapter 4.5

03/05/2015

Chapter 4.6

03/05/2015

Chapter 4.7

03/05/2015

Chapter 4.8

03/05/2015

Chapter 5.1

03/05/2015

Chapter 5.2

03/05/2015

Chapter 5.3

03/05/2015

Chapter 5.4

03/05/2015

Chapter 5.5

03/05/2015

Chapter 5.6

03/05/2015

Chapter 5.7

03/05/2015
Top