To aru Kagaku no Accelerator
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

To aru Kagaku no Accelerator

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 23-08,2014

Ngày cập nhật: 20-06,2018 (33 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 994

Tóm tắt:

Spin-off manga của Toaru Majutsu no Index, xoay quanh nhân vật chính là Accelerator. Được phát hành chung tạp chí với manga của Railgun.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 31

20/06/2018

Chapter 30

20/06/2018

Chapter 29

20/06/2018

Chapter 28

20/06/2018

Chapter 27

20/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

30/01/2014

Chapter 1.2

30/01/2014

Chapter 2.1

06/02/2014

Chapter 2.2

06/02/2014

Chapter 3

04/03/2014

Chapter 4

03/04/2014

Chapter 5

06/05/2014

Chapter 6

01/06/2014

Chapter 7

05/07/2014

Chapter 8

23/08/2014

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

20/06/2018

Chapter 23

20/06/2018

Chapter 24

20/06/2018

Chapter 24.5

20/06/2018

Chapter 25

20/06/2018

Chapter 26

20/06/2018

Chapter 27

20/06/2018

Chapter 28

20/06/2018

Chapter 29

20/06/2018

Chapter 30

20/06/2018

Chapter 31

20/06/2018
Top