To Aru Majutsu no Index dj - The Electric Bug Zapping Princess
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

To Aru Majutsu no Index dj - The Electric Bug Zapping Princess

Thể Loại Truyện : Ecchi, One Shot, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 25-08,2013

Ngày cập nhật: 25-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 115

Tóm tắt:

OS còn đòi tóm tắt X_X.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

25/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

25/08/2013
Top