Tối Cường Hệ Thống
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tối Cường Hệ Thống

Thể Loại Truyện : Manhua, Mystery

Ngày tạo: 01-04,2018

Ngày cập nhật: 13-08,2018 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 51

Tóm tắt:

Đang cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

13/08/2018

Chapter 13

13/08/2018

Chapter 12

13/08/2018

Chapter 11

11/08/2018

Chapter 10

10/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

01/04/2018

Chapter 1

06/04/2018

Chapter 2

13/06/2018

Chapter 3

14/06/2018

Chapter 4

05/08/2018

Chapter 5

06/08/2018

Chapter 6

07/08/2018

Chapter 7

08/08/2018

Chapter 8

08/08/2018

Chapter 9

09/08/2018

Chapter 10

10/08/2018

Chapter 11

11/08/2018

Chapter 12

13/08/2018

Chapter 13

13/08/2018

Chapter 14

13/08/2018
Top