Tối Cường Hệ Thống
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tối Cường Hệ Thống

Thể Loại Truyện : Manhua, Mystery

Ngày tạo: 01-04,2018

Ngày cập nhật: 13-12,2018 (62 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 289

Tóm tắt:

Đang cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 62

09/12/2018

Chapter 61

09/12/2018

Chapter 60

07/12/2018

Chapter 59

03/12/2018

Chapter 57

02/12/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

01/04/2018

Chapter 1

06/04/2018

Chapter 2

13/06/2018

Chapter 3

14/06/2018

Chapter 4

05/08/2018

Chapter 5

06/08/2018

Chapter 6

07/08/2018

Chapter 7

08/08/2018

Chapter 8

08/08/2018

Chapter 9

09/08/2018

Chapter 10

10/08/2018

Chapter 11

11/08/2018

Chapter 12

13/08/2018

Chapter 13

13/08/2018

Chapter 14

13/08/2018

Chapter 15

15/08/2018

Chapter 16

15/08/2018

Chapter 17

15/08/2018

Chapter 18

15/08/2018

Chapter 19

16/08/2018

Chapter 20

17/08/2018

Chapter 21

17/08/2018

Chapter 22

17/08/2018

Chapter 23

17/08/2018

Chapter 24

17/08/2018

Chapter 25

17/08/2018

Chapter 26

17/08/2018

Chapter 27

20/08/2018

Chapter 28

20/08/2018

Chapter 29

21/08/2018

Chapter 30

22/08/2018

Chapter 31

22/08/2018

Chapter 32

25/08/2018

Chapter 33

01/09/2018

Chapter 34

02/09/2018

Chapter 35

08/09/2018

Chapter 36

15/09/2018

Chapter 37

22/09/2018

Chapter 38

01/10/2018

Chapter 39

08/10/2018
Top