Tối Cường Tà Thiếu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tối Cường Tà Thiếu

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 16-11,2015

Ngày cập nhật: 24-10,2018 (224 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,887

Tóm tắt:

N/A

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 224

24/10/2018

Chapter 223

23/10/2018

Chapter 222

10/10/2018

Chapter 221

09/10/2018

Chapter 220

06/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/12/2014

Chapter 2

12/12/2014

Chapter 3

14/12/2014

Chapter 4

17/12/2014

Chapter 5

30/12/2014

Chapter 6

31/12/2014

Chapter 7

01/01/2015

Chapter 8

02/01/2015

Chapter 9

03/01/2015

Chapter 10

04/01/2015

Chapter 11

13/01/2015

Chapter 12

16/01/2015

Chapter 13

19/01/2015

Chapter 14

20/01/2015

Chapter 15

21/01/2015

Chapter 16

29/01/2015

Chapter 17

30/01/2015

Chapter 18

02/02/2015

Chapter 19

03/02/2015

Chapter 20

04/02/2015

Chapter 21

05/02/2015

Chapter 22

06/02/2015

Chapter 23

07/02/2015

Chapter 24

09/02/2015

Chapter 25

10/02/2015

Chapter 26

11/02/2015

Chapter 27

12/02/2015

Chapter 28

13/02/2015

Chapter 29

16/02/2015

Chapter 30

19/02/2015

Chapter 31

10/03/2015

Chapter 32

11/03/2015

Chapter 33

12/03/2015

Chapter 34

23/03/2015

Chapter 35

24/03/2015

Chapter 36

25/03/2015

Chapter 37

26/03/2015

Chapter 38

27/03/2015

Chapter 39

28/03/2015

Chapter 40

30/03/2015
Top