Tôi Không Phải Đa Nhân Cách
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tôi Không Phải Đa Nhân Cách

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 13-04,2018 (37 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 607

Tóm tắt:

Bề ngoài là trai thẳng, bên trong lại lén lút là hủ nam, đang làm bài kiểm tra đột nhiên hét lên với không khí, thì ra là bị học bá chết yểu đè lên? Cả ngày bị học bá vô lại trêu ghẹo quấy nhiễu, thì làm sao mà học cho tốt đây! Hãy đón xem chap mới nhất tại Truyện Tranh Dạo

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 37

13/04/2018

Chapter 36

13/04/2018

Chapter 35

13/04/2018

Chapter 34

12/04/2018

Chapter 33

12/04/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 10

23/08/2017

Chapter 11

23/08/2017

Chapter 9

23/08/2017

Chapter 12

23/08/2017

Chapter 13

23/08/2017

Chapter 14

23/08/2017

Chapter 15

05/09/2017

Chapter 16

06/09/2017

Chapter 17

18/09/2017

Chapter 18

18/09/2017

Chapter 19

18/10/2017

Chapter 20

18/10/2017

Chapter 21

18/10/2017

Chapter 22

18/10/2017

Chapter 23

19/10/2017

Chapter 24

19/10/2017

Chapter 25

23/10/2017

Chapter 26

13/11/2017

Chapter 27

20/11/2017

Chapter 28

27/12/2017

Chapter 29

04/01/2018

Chapter 30

04/01/2018

Chapter 31

04/01/2018

Chapter 32

12/04/2018

Chapter 33

12/04/2018

Chapter 34

12/04/2018

Chapter 35

13/04/2018

Chapter 36

13/04/2018

Chapter 37

13/04/2018
Top