Tokiwa Kitareri
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tokiwa Kitareri

Thể Loại Truyện : Manhua, Mature, Comedy

Ngày tạo: 14-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (22 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 355

Tóm tắt:

Đọc thì biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/08/2015

Chapter 2

03/08/2015

Chapter 3

03/08/2015

Chapter 4

03/08/2015

Chapter 5

03/08/2015

Chapter 6

03/08/2015

Chapter 7

03/08/2015

Chapter 8

03/08/2015

Chapter 9

03/08/2015

Chapter 10

03/08/2015

Chapter 11

05/08/2015

Chapter 12

06/08/2015

Chapter 13

07/08/2015

Chapter 14

08/08/2015

Chapter 15

10/08/2015

Chapter 16

30/10/2015

Chapter 17

14/11/2015

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016
Top