Tokku Hakkenshi [CODE:T-8]
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tokku Hakkenshi [CODE:T-8]

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure

Ngày tạo: 04-07,2015

Ngày cập nhật: 04-07,2015 (72 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,338

Tóm tắt:

1 truyện khác của tác giả của "Get Backer", rất hay, đọc thử thì biết :))     

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 80

04/07/2015

Chapter 79

02/07/2015

Chapter 78

02/07/2015

Chapter 77

02/07/2015

Chapter 76

29/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/06/2014

Chapter 2

16/06/2014

Chapter 3

26/06/2014

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

02/04/2015

Chapter 7

03/04/2015

Chapter 8

04/04/2015

Chapter 9

05/04/2015

Chapter 10

05/04/2015

Chapter 11

06/04/2015

Chapter 12

07/04/2015

Chapter 13

08/04/2015

Chapter 14

08/04/2015

Chapter 15

09/04/2015

Chapter 16

10/04/2015

Chapter 17

12/04/2015

Chapter 18

12/04/2015

Chapter 19

13/04/2015

Chapter 20

14/04/2015

Chapter 21

15/04/2015

Chapter 22

16/04/2015

Chapter 23

16/04/2015

Chapter 24

17/04/2015

Chapter 25

19/04/2015

Chapter 26

19/04/2015

Chapter 27

21/04/2015

Chapter 28

22/04/2015

Chapter 29

24/04/2015

Chapter 30

24/04/2015

Chapter 31

26/04/2015

Chapter 32

28/04/2015

Chapter 33

28/04/2015

Chapter 34

29/04/2015

Chapter 35

30/04/2015

Chapter 36

01/05/2015

Chapter 37

02/05/2015

Chapter 38

08/05/2015

Chapter 39

08/05/2015

Chapter 40

09/05/2015
Top