Tokyo ESP x Ga-rei - Shadow Walker
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tokyo ESP x Ga-rei - Shadow Walker

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 109

Tóm tắt:

Khi Tokyo Esp gặp Garei... :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017
Top