Tokyo ghoul re doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tokyo ghoul re doujinshi

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 13-11,2018 ( - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 5

Tóm tắt:

Chẳng có gì để tóm tắt cả.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top