Tổng Tài Bá Đạo Là Gay
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tổng Tài Bá Đạo Là Gay

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 28-10,2018 (63 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 890

Tóm tắt:

Rất hay ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 63

28/10/2018

Chapter 62

29/09/2018

Chapter 61

24/09/2018

Chapter 60

28/08/2018

Chapter 59

04/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

23/08/2017

Chapter 14

25/08/2017

Chapter 15

28/08/2017

Chapter 16

04/10/2017

Chapter 17

04/10/2017

Chapter 18

04/10/2017

Chapter 19

03/12/2017

Chapter 20

06/12/2017

Chapter 21

08/12/2017

Chapter 22

16/12/2017

Chapter 23

22/12/2017

Chapter 24

24/12/2017

Chapter 25

27/12/2017

Chapter 26

28/12/2017

Chapter 27

08/01/2018

Chapter 28

15/01/2018

Chapter 29

20/01/2018

Chapter 30

27/01/2018

Chapter 31

28/01/2018

Chapter 32

31/01/2018

Chapter 33

01/02/2018

Chapter 34

03/02/2018

Chapter 35

06/02/2018

Chapter 36

07/02/2018

Chapter 37

08/02/2018

Chapter 38

11/02/2018

Chapter 39

14/02/2018

Chapter 40

14/02/2018
Top