Tổng tài đại nhân tâm thiếu nữ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tổng tài đại nhân tâm thiếu nữ

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 28-10,2018

Ngày cập nhật: 12-11,2018 (27 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 10

Tóm tắt:

Sơ lượt:

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15.2

11/11/2018

Chapter 15.1

10/11/2018

Chapter 14.2

09/11/2018

Chapter 14.1

09/11/2018

Chapter 13.2

03/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 9.2

28/10/2018

Chapter 10.1

28/10/2018

Chapter 2.1

30/10/2018

Chapter 2.2

30/10/2018

Chapter 3.1

30/10/2018

Chapter 3.2

30/10/2018

Chapter 4.1

30/10/2018

Chapter 4.2

30/10/2018

Chapter 5.1

30/10/2018

Chapter 5.2

30/10/2018

Chapter 6.1

30/10/2018

Chapter 6.2

30/10/2018

Chapter 7.1

30/10/2018

Chapter 7.2

30/10/2018

Chapter 8.1

30/10/2018

Chapter 8.2

30/10/2018

Chapter 9.1

30/10/2018

Chapter 10.2

30/10/2018

Chapter 11.1

30/10/2018

Chapter 12.1

02/11/2018

Chapter 12.2

02/11/2018

Chapter 13.1

03/11/2018

Chapter 13.2

03/11/2018

Chapter 14.1

09/11/2018

Chapter 14.2

09/11/2018

Chapter 15.1

10/11/2018

Chapter 15.2

11/11/2018
Top