Tổng tài ma ca rồng tha cho tôi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tổng tài ma ca rồng tha cho tôi

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 11-09,2018 (34 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 497

Tóm tắt:

CÂU TRUYỆN VỀ NGÀI CHỦ TỊCH MA CÀ RỒNG VÀ CÔ THƯ KÍ XINH ĐẸP “A, CHỦ TỊCH HÃY THƯƠNG XÓT CHO TÔI NẾU TIẾP TỤC TÔI SẼ NGẤT VÌ MẤT MÁU !” HẮN LIẾM MÔI, KHUẤY ĐỘNG CÔ THƯ KÍ XINH ĐẸP “KHÔNG, CÔ LÀ CỦA TÔI ! KHÔNG AI CÓ THỂ CƯỚP CÔ TỪ TAY TÔI”.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 34

11/09/2018

Chapter 0

11/08/2018

Chapter 31.5

10/08/2018

Chapter 31

07/08/2018

Chapter 30

03/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

29/07/2017

Chapter 3

04/08/2017

Chapter 4

04/08/2017

Chapter 5

06/12/2017

Chapter 6

08/12/2017

Chapter 7

10/12/2017

Chapter 8

11/12/2017

Chapter 9

16/01/2018

Chapter 10

21/01/2018

Chapter 11

10/04/2018

Chapter 12

15/04/2018

Chapter 13

18/04/2018

Chapter 14

22/04/2018

Chapter 15

25/04/2018

Chapter 16

28/04/2018

Chapter 17

02/05/2018

Chapter 18

04/05/2018

Chapter 19

09/05/2018

Chapter 20

15/05/2018

Chapter 21

19/05/2018

Chapter 22

02/06/2018

Chapter 23

09/06/2018

Chapter 24

16/06/2018

Chapter 25

22/06/2018

Chapter 26

02/07/2018

Chapter 27

07/07/2018

Chapter 28

20/07/2018

Chapter 29

29/07/2018

Chapter 30

03/08/2018

Chapter 31

07/08/2018

Chapter 31.5

10/08/2018

Chapter 0

11/08/2018

Chapter 34

11/09/2018
Top