Tổng Tài Tại Thượng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tổng Tài Tại Thượng

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 09-11,2018 (67 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 642

Tóm tắt:

Đang cập nhật...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 75

09/11/2018

Chapter 74

09/11/2018

Chapter 73

03/11/2018

Chapter 72

03/11/2018

Chapter 71

21/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

23/11/2017

Chapter 3

25/11/2017

Chapter 4

27/11/2017

Chapter 5

03/12/2017

Chapter 6

11/12/2017

Chapter 7

18/12/2017

Chapter 7.1

01/01/2018

Chapter 8

01/01/2018

Chapter 9

05/01/2018

Chapter 10

10/01/2018

Chapter 11

18/01/2018

Chapter 12

24/01/2018

Chapter 13

06/02/2018

Chapter 14

12/02/2018

Chapter 15

21/02/2018

Chapter 16

22/02/2018

Chapter 17

22/02/2018

Chapter 18

22/02/2018

Chapter 19

22/02/2018

Chapter 20

22/02/2018

Chapter 21

27/04/2018

Chapter 22

16/05/2018

Chapter 23

16/05/2018

Chapter 24

16/05/2018

Chapter 25

16/05/2018

Chapter 26

16/05/2018

Chapter 27

16/05/2018

Chapter 28

16/05/2018

Chapter 29

16/05/2018

Chapter 30

16/05/2018

Chapter 31

16/05/2018

Chapter 32

16/05/2018

Chapter 33

16/05/2018

Chapter 34

16/05/2018

Chapter 35

02/07/2018

Chapter 44

02/07/2018

Chapter 45

02/07/2018

Chapter 38

05/07/2018

Chapter 54

07/07/2018