Touhou - A Wonderful Morning Starts With!!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - A Wonderful Morning Starts With!!

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action

Ngày tạo: 22-07,2013

Ngày cập nhật: 22-07,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 194

Tóm tắt:

Một ngày tuyệt vời bắt đầu với điểm tâm sáng và rắc rối

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

22/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/07/2013