Touhou - After Gold
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - After Gold

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 20-03,2014

Ngày cập nhật: 20-03,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 181

Tóm tắt:

Đọc đi rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

20/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

20/03/2014
Top