Touhou - AgGai
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - AgGai

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 28-01,2014

Ngày cập nhật: 28-01,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 91

Tóm tắt:

“Thế ếu nào có mỗi tau bình thường?” - Marisa   Theo dõi các project khác tại facebook của nhóm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

28/01/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

28/01/2014
Top