Touhou - Alice To Marisa No Renai Kyouhon
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Alice To Marisa No Renai Kyouhon

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 05-08,2013

Ngày cập nhật: 05-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 39

Tóm tắt:

Alice tìm được một item là một cuốn sách tăng độ "RÂM TÀ" của mình lên max lơ vờ và công cuộc quấy rối TD Marisa bắt đầu!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top