Touhou - Alice with Glasses
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Alice with Glasses

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Comedy

Ngày tạo: 02-01,2014

Ngày cập nhật: 02-01,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 126

Tóm tắt:

Tui chỉ muốn nhìn Alice đeo kính =3=

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

02/01/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/01/2014
Top