Touhou - Bad Romance
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Bad Romance

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Comedy

Ngày tạo: 29-09,2013

Ngày cập nhật: 29-09,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 116

Tóm tắt:

Một thể loại rồ măng

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

29/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

29/09/2013
Top