Touhou - Battle Royale
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Battle Royale

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Mature, Psychological, Supernatural, Action

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (6 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 151

Tóm tắt:

60 năm một lần, ranh giới của Gensokyo lại bị suy yếu, và mọi người phải tiêu diệt lẫn nhau để hồi phục lại nó.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top