Touhou - Bunjutsu FF
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Bunjutsu FF

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Comedy

Ngày tạo: 24-11,2013

Ngày cập nhật: 24-11,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 168

Tóm tắt:

4 chuyện ngắn về não chim

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

24/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

24/11/2013
Top