Touhou - Do Electric Cabinets Dream of Miracle Girls?
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Do Electric Cabinets Dream of Miracle Girls?

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 23-05,2014

Ngày cập nhật: 23-05,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 130

Tóm tắt:

Hè và một chút SanaMari.   Theo dõi các project khác tại facebook của nhóm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

23/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

23/05/2014
Top