Touhou - Dog Sakuya Time
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Dog Sakuya Time

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Comedy

Ngày tạo: 09-09,2013

Ngày cập nhật: 09-09,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 169

Tóm tắt:

Sakuya lại bị biến thành cún rồi!

Có vẻ những câu chuyện về cún Sakuya sẽ chẳng hết ấy nhỉ?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

09/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

09/09/2013
Top