Touhou - Don't Eat It, Yuyuko-sama!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Don't Eat It, Yuyuko-sama!

Thể Loại Truyện : Ecchi, Other, Comedy

Ngày tạo: 04-08,2013

Ngày cập nhật: 04-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 170

Tóm tắt:

Con ma Hồng + bị bỏ đói = Con ma đói

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

04/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/08/2013
Top