Touhou Doujinshi Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou Doujinshi Collection

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Tragedy, Other

Ngày tạo: 31-08,2014

Ngày cập nhật: 31-08,2014 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 319

Tóm tắt:

Tuyển tập các Doujinshi của Touhou

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

31/08/2014

Chapter 3

11/07/2014

Chapter 2

27/06/2014

Chapter 1

27/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/06/2014

Chapter 2

27/06/2014

Chapter 3

11/07/2014

Chapter 4

31/08/2014
Top