Touhou - Eternal Girls
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Eternal Girls

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 152

Tóm tắt:

Hai kẻ thù không đội trời chung tự nhiên lại trở nên thân thiết ? Kute_Demon's Solo Project

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012
Top