Touhou - Fushi No Tsubasa + Hoka
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Fushi No Tsubasa + Hoka

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Supernatural, Other

Ngày tạo: 25-07,2013

Ngày cập nhật: 25-07,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 162

Tóm tắt:

Hồi ức quá khứ của Mokou, và nguồn gốc ngọn lửa của cô.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

25/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

25/07/2013
Top