Touhou - Geranium
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Geranium

Thể Loại Truyện : Romance, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 122

Tóm tắt:

Liệu sau này khi đã già, Marisa còn trở thành thứ mình muốn không?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012
Top