Touhou - Goldfish Bowl
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Goldfish Bowl

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 22-08,2013

Ngày cập nhật: 22-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 108

Tóm tắt:

Một món quà từ kẻ mà Yukari rất ghét và cô đã ngấm ngầm nhờ Ran xử lý kẻ đó.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

22/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

22/08/2013
Top