Touhou Ibarakasen ~ Wild And Horned Hermit
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou Ibarakasen ~ Wild And Horned Hermit

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 25-06,2016

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 532

Tóm tắt:

Cuộc sống hàng ngày của Reimu cùng với nhân Ibara Kasen bí ẩn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

09/06/2018

Chapter 16

07/04/2018

Chapter 16.2

07/04/2018

Chapter 15

07/04/2018

Chapter 14

07/04/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

23/08/2017

Chapter 11

02/03/2018

Chapter 12

02/03/2018

Chapter 13

08/03/2018

Chapter 14

07/04/2018

Chapter 15

07/04/2018

Chapter 16.2

07/04/2018

Chapter 16

07/04/2018

Chapter 17

09/06/2018
Top