Touhou - Imoguy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Imoguy

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 21-08,2013

Ngày cập nhật: 21-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 100

Tóm tắt:

Hàng của lão này thì khá là thốn, sợ mất hình tượng thì đừng đọc

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

21/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/08/2013
Top