Touhou - Insignia
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Insignia

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Other

Ngày tạo: 15-01,2014

Ngày cập nhật: 15-01,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 187

Tóm tắt:

Alice nhận được một lời mới đến Hồng Ma Quán vì một lí do bất ngờ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

15/01/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/01/2014
Top